18
چهار شنبه 10 بهمن 1397
شماره 7592
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای استان‌ها

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید
روزنه
با توجه به حجم بارش‌های صورت گرفته طی سال جاری در خوزستان که، بنا به گفته مسئولان این استان، در طول 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، سازمان هواشناسی هشدارهایی درباره آمادگی ستاد بحران برای رویارویی با شرایط بحرانی ابلاغ کرده بود

برگرد تا بمانی، آینه صفاهان

روز گذشته آب در زاینده‌رود بعد از 18 ماه جاری شد و مردم اصفهان آرزو می‌کنند بارندگی‌ها زندگی را به این رود بازگرداند
اصفهان
زاینده‌رود بعد از 18 ماه زنده شد. اشک شوق را می‌توان هنگامی که جوی باریکی راه خود را روی تن خشک زاینده‌رود پیدا می‌کند، در چشمان اصفهانی‌ها دید. در کنار تاریخی‌ترین پل شهر جای پارک خودرو نیست.