لبنانی‌ها پای صندوق رأی رفتند

مردم لبنان دیروز برای نخستین بار طی 9سال گذشته پای صندوق‌های رأی رفتند.