11
دو شنبه 17 اردیبهشت 1397
شماره 7377
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
زندگی+
خودم را آماده کرده بودم که بعد از تولد بچه همه‌‌چیز به‌سرعت برق و باد به حالت اولیه برگردد. البته درباره سرعت برگشتن زندگی به روال عادی یک کمی منطقی بودم.

کتابخوار شو

10تجربه شخصی برای آنهایی که می‌خواهند به دنیای کتابخوان‌ها وارد شوند
«برای نابود کردن یک فرهنگ، نیازی نیست کتاب‌ها را بسوزانید» این را ویکتور هوگو می‌گوید و بعد اضافه می‌کند «کافی‌است کاری کنید مردم آنها را نخوانند».