تشخیص چهره به‌جای بلیت

هر چند بلیت‌ها دیگر دیجیتال شده اما باز هم دردسرساز هستند. یک شرکت آمریکایی، در حال ساخت یک سیستم تشخیص چهره است که درصورت موفقیت می‌تواند جایگزین بلیت شود.