15
شنبه 12 خرداد 1397
شماره 7399
زندگی
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نیایش و نسبت و پیوند آن با سکوت

از زبان ذره
چنان‌که پیداست، دعا و نیایش در ذات خود، گفت‌وگو یا دیالوگی‌است جان‌پرور و شیرین و شورانگیز و روح‌نواز میان انسان و خداوند؛ از این ‌رو بر اساس همین خصلت گفت‌وگویی، نیایش عمدتا در نشانه‌ها و دلالت‌های زبان یا گفتار، تجلی می‌یابد؛
نگاه روز
آمارهای کارتن‌خواب‌ها و به‌ویژه زنان کارتن‌خواب و معتاد همیشه جزو اسرار مگوی مدیران است. اما در انجمن طلوع بی‌نشان‌ها چون کسی به کس دیگر دروغ نمی‌گوید برای همین هم خیلی راحت درباره آمار و ارقام حرف می‌زنند.

مهرورزی برای بی‌نشان‌های شهر

گزارش همشهری از مؤسسه‌ای که سرپناه بی‌پناهان است و هر سه‌شنبه‌شب مهر می‌کارد
شعارشان مهرورزی است و می‌گویند که از بعضی بی‌تفاوتی‌های مردم نسبت به نیازمندان و آسیب‌دیدگان جامعه دلتنگ هستند. اعتقاد دارند که با مهر و محبت می‌شود ارزشمندبودن را به افراد معتاد و کارتن‌خواب یاد‌آوری کرد.
نهج‌البلاغه سرچشمه همه عرفا ست

نهج‌البلاغه سرچشمه همه عرفا ست

نهج‌البلاغه یکی از بزرگ‌ترین مواریث دینی ماست؛ متنی مکتوب و معتبر از حضرت علیع که آموزه‌های آن می‌تواند الگویی مناسب برای رفتارهای فردی، اجتماعی و حتی سیاسی‌مان باشد؛ آموزه‌هایی که اگر بخشی از آنها را در حیات فردی-سیاسی‌مان عملی می‌کردیم بسیاری از مشکلات امروز را نداشتیم.
برای محیط‌زیست رکاب می‌زنم
برای محیط‌زیست رکاب می‌زنم
گفت‌وگو با شهروندی که پیام‌رسان محیط‌زیست است
هر سال به مناسبت هفته محیط‌زیست، وضعیت محیط‌زیست کشور را در گفت‌وگو با کارشناسان، بررسی و نظرات آنها را در صفحه محیط‌زیست منتشر می‌کردیم؛ گفت‌وگوهای تکراری با موضوع مشترک؛ اما امسال سنت‌شکنی کردیم و در آستانه روز جهانی محیط زیست15 خرداد از مرتضی رکوتا دعوت کردیم با حضور در گروه زیست‌بوم، از تجاربش برای حفاظت از محیط‌زیست بگوید.
مذاکرات خزر قرار است بعد از 2دهه به نتیجه برسد؛ به همین منظور، مرداد‌ماه امسال سران 5کشور حاشیه دریای خزر در آستانه قزاقستان 0 یعنی همان کشوری که نخستین دور مذاکرات خزر 21سال قبل از آنجا آغاز شده بود 0 گرد هم می‌آیند
PDF زندگی
کوتاه زندگی
در آستانه روزجهانی محیط‌زیست، 15خرداد در ایران هفته محیط‌زیست از 15 تا 22 خرداد برگزار می‌شود . 5چهره در گفت‌و‌گو با همشهری به یک پرسش مشترک پاسخ دادند: