8
شنبه 12 خرداد 1397
شماره 7399
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش
نخستین کشتی حامل تجهیزات و قطعات واحدهای شهرک پتروشیمی چابهار به ارزش 40میلیون یورو روز جمعه در بندر شهید‌بهشتی این شهرستان پهلوگرفت و تخلیه شد تا گام جدیدی در ساخت پتروشیمی چابهار برداشته شود.
سال 97 ایران در تولید سیگار خودکفا خواهد شد؛ اتفاقی که موافقان و مخالفان زیادی دارد

مرگ به شرط اشتغال

90سال پیش قوانین واردات، تولید، خرید و فروش سیگار در مجلس شورای ملی تکمیل شد و 9سال بعد از آن یعنی در سال 1316فعالیت کارخانه دخانیات ایران شروع شد؛ یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های ایرانی که با تولید سیگار اشنو میان سیگاری‌ها طرفداران زیادی پیدا کرد.