تعداد سهامداران بازار سرمایه از 10میلیون گذشت

معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار سمات از صدور 200هزار کد جدید سهامداری در بازار سرمایه در دومین ‌ماه امسال خبر داد.