15
پنج شنبه 4 دی 1399
شماره 8119
ایرانشهر
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زمان‌بندی 3ساله برای آسفالت شهر بم

مکث
بم پیش از زلزله سال82 حدود 99هزار نفر جمعیت داشت که طبق آمارهای رسمی حدود یک‌سوم این جمعیت در زلزله فوت کردند.

بم؛ 17سال پس از زلزله

بم، سخت‌جانی است از جنس کویر. کویری‌جماعت اهل گله و شکایت نیست؛ آن‌هم حالا که 17سال از تلخی گذشته. حتی اگر زیر آوار غم 2سال در چادر، سوز کویر را به جان خریده باشند.
3روایت زنانه از زلزله بم

3روایت زنانه از زلزله بم

زمین زیر پای بم کشیده ‌شد. بم ماند و آوار غم. خشت به جای ماند و اشک، اشکی و آهی، آهی و زنی؛ یکه. بم، خود زنی بود کمر خم کرده زیر بار زلزله. سرش، تنش، دلش لرزیده بود. بار 17ساله را بم به دوش کشید و 3هزار زن تنها مانده.
«مریم سرحدی» یکی از این 3هزار زن است؛ یکه. لا‌به‌لای آوار زلزله در ساعتی به بلندای 12ثانیه، همسرش برای همیشه رفت. 12ثانیه و بعد او ماند و یک پای آسیب دیده و 4بچه که از زلزله تا امروز به دندان گرفت و سر خانه و زندگی‌شان فرستاد.
باغ هنر بم زنده است
باغ هنر بم زنده است
آغاز امیدوارانه و پایان باز و نامعلوم پروژه باغ هنر بم که با ایده محمدرضا شجریان ساخته شد در گفت‌وگو با علی جهاندار، اولین مجری اجرای طرح
17سال پیش و در یک روز تعطیل، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که قرار است یک شهر داغدار عزیزانش شود و ایران داغدار رفتن بیش از ۳۰هزار نفر از مردمانش. پنجم دی‌ماه بود و روز تعطیل. همه خواب بودند و وقتی از خواب بیدار شدند، دردناک‌ترین خبر را شنیدند.