درخواست بررسی آلاینده جدید

پیروز حناچی از ستاد مرکزی سامانه137 بازدید کرد
​​​​​​​یک سال قبل، وقتی دی‌ماه می‌رسید و آلودگی هوا شدت پیدا می‌کرد، بلافاصله مدرسه‌ها را تعطیل می‌کردند. امسال نه فقط مدرسه و دانشگاه بلکه بخشی از اصناف و... هم تعطیل هستند و ادارات با نیروهای کمتری کار را دنبال می‌کنند. کارمندان ادارات دولتی کمتر سر کار می‌روند و رفت‌وآمد در شهر کاهش پیدا کرده است، پس چرا همچنان با رسیدن‌ ماه دی، هوا به‌شدت آلوده شده است؟