خانه‌تکانی مردم روستای «اسفیدان»

«اسفیدان» نام روستایی توریستی است که در ۴۵کیلومتری جنوب شرقی بجنورد واقع شده‌ و از مناطق نمونه گردشگری استان خراسان شمالی است.