تورم پاییزه کالاهای وارداتی و صادراتی

مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم کالاهای صادراتی ایران در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال 71.7درصد رشد کرده و در مقابل نرخ تورم کالاهای وارداتی در این مدت به 121درصد رسیده است.