19
سه شنبه 21 اسفند 1397
شماره 7624
سیاست
23023610
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تعیین مجازات برای هتک‌حرمت افراد در انتخابات

دیروز در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان چندوچون تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را تعیین کردند و در یکی از مهم‌ترین بندهای این تخلفات انتخاباتی، مجازات‌هایی برای نامزدهایی که نهادها، افراد و یا نامزدهای دیگر را تخریب می‌کنند درنظر گرفته شد.

بلوا در بهارستان به‌خاطر یک دیدار

نمایندگان نزدیک به طیف جبهه پایداری میاندار غوغای دیروز مجلس بودند
مجلس
دیدار هفته گذشته جمعی از اعضای فراکسیون امید با رئیس دولت اصلاحات، درنشست دیروز بهارستان نمایندگان دو طیف سیاسی اصلاح‌طلب و پایداری ساکن مجلس را روبه‌روی هم قرار داد.