تعیین تکلیف 58گود در یک سال گذشته

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از ساماندهی و تعیین تکلیف 58 گود پایتخت در یک سال گذشته خبر داد.