17
سه شنبه 21 اسفند 1397
شماره 7624
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک به‌صورت نمادین در ۳۱ استان کشور رونمایی شد.
بهداشت
بازرسی‌های بهداشتی از اماکن عمومی در طرح سلامت نوروزی تشدید می‌شود.
مدیر برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت در گفت‌و گو با همشهری:

97درصد جمعیت کشور فقر سواد سلامت شنوایی دارند

مصاحبه
مژک‌های روی سلول‌های گوش داخلی مثل گندمزار بهاری بر اثر صدا می‌رقصند و واسطه «شنیدن» می‌شوند.