بهترین کتاب دفاع‌مقدس انتخاب می‌شود

سازمان ادبیات و تاریخ دفاع‌مقدس برای بیستمین دوره «انتخاب بهترین کتاب دفاع‌مقدس» فراخوان داد.