24
دو شنبه 24 مرداد 1401
شماره 8566
دانش‌وفناوری
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
یک شرکت دانش‌بنیان از طریق توسعه زیرساخت آنلاین خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی، موفق شد که 3کشور را برای دریافت خدمت به این سامانه متصل کند.
تعدادی از دانشمندان بین‌المللی، یک راه مناسب و بهتر برای تولید اکسیژن مورد نیاز فضانوردان در فضا با استفاده از مغناطیس ارائه کرده اند.
دانش
شیوع کووید-19 و بحران ناشی از آن که بعد از 3سال جهان همچنان با آن درگیر است، موجب شده است ما نسبت به هر ویروسی که از حیوان به انسان منتقل می‌شود، نگرانی و ترس مبهمی داشته باشیم.

خداحافظی با مدارک کاغذی

دستگاه‌های اجرایی باید اسناد و مدارک را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و آن را در اختیار متقاضی قرار دهند
فناوری
حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی شدن مدارک را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین تحولات نظام اداری کشور عنوان کرد. با الکترونیکی شدن مدارک، علاوه بر صرفه‌جویی چند میلیاردی در مصرف کاغذ و حفظ محیط‌زیست، شاهد اتفاقات دیگری هم خواهیم بود.