12
دو شنبه 24 مرداد 1401
شماره 8566
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تنفس‌گاه‌های شهردر ورطه نابودی

مدیریت شهری موضوع قطع درختان را از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری می‌کند
محیط زیست
قطع مکرر درختان به بهانه‌های مختلف سبب واکنش عضو شورای شهر تهران شد و ناصر امانی گفت که چرا کسی جلوی نابودی تنفس‌گاه‌های شهر تهران را نمی‌گیرد؟
ویژه
شهروندان از محصولات میادین میوه و تره‌بار رضایت دارند.
مدیرعامل سازمان عمران مناطق شهرداری تهران اعلام کرد: «عملیات اجرایی بوستان 13هکتاری ایرانیان به مرز 96درصد رسیده و در آینده نزدیک بهره‌برداری می‌شود.»

هیأت‌رئیسه شورای ششم؛با همان ترکیب قبلی

مهدی چمران با رأی قاطعانه اعضا، برای سال دوم، رئیس شورای شهر تهران باقی ماند
شورا
با اتمام فعالیت یک‌ساله شورای ششم، دیروز انتخابات هیأت‌رئیسه برای سال دوم برگزار شد و مهدی چمران با رأی قاطع اعضای پارلمان شهری به‌عنوان رئیس و پرویز سروری هم با 21رأی به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.