هنرمند ناآشکار

رنه ماگریت برخلاف سالوادور دالی، در میان هنرمندان سورئالیست «مرد ناآشکار» نامیده می‌شود و در میان مردم هم به اندازه دالی شناخته‌شده نیست.