8
دو شنبه 21 خرداد 1397
شماره 7403
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدد خبر | مشاغل

عدد خبر
درآمدی که کشور روسیه از میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال به‌دست خواهد آورد.
بخش زیادی از کسانی که بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیگیری می‌کنند جوانان و به‌خصوص پسرها و مردها هستند. این افراد تقریبا همان کسانی هستند که در اوقات دیگر نیمی از صندلی‌های سالن‌های سینما، تئاتر و کنسرت را هم پر می‌کنند

در خدمت و خیانت جام‌جهانی به اقتصاد ایران

برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه چه تأثیری روی مشاغل مختلف می‌گذارد؟
مشاغل
بال زدن یک پروانه در نیمکره غربی می‌تواند باعث یک طوفان سهمگین در نیمکره شرقی شود. حال وقتی بدانیم این پروانه در نزدیکی ما و همسایه شمالی‌مان روسیه در حال پرواز است می‌توانیم نتیجه بگیریم که احتمالا تأثیراتی روی زندگی و البته برخی مشاغل داشته باشد.