سرمایه‌گذاری مکرون برای هوش مصنوعی

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم گرفته تا برای جبران عقب‌ماندگی این کشور در زمینه هوش‌مصنوعی به سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه اقدام کند.