عدد خبر | کسب و کار

هر مسافر به خارج از کشور سالانه یک‌بار ارز مسافرتی به میزان 500یورو جهت سفر به کشورهای نزدیک شامل ترکیه، امارات یا گرجستان دری