شناسایی 10نوع سرطان با یک آزمایش خون

دانشمندان آمریکایی در مورد یک آزمایش خون ساده که می‌تواند سرطان را حتی قبل از رشد تومور تشخیص دهد، خوش‌بین هستند. دانشمندان این آزمایش را جام مقدس holy grail تحقیقات سرطان نامیده‌اند.