فرصت‌های تازه برای تهران از مسیر دیپلماسی شهری با روسیه

شهرداری تهران ارگان بزرگی است که در حوزه‌های گوناگون از ساخت‌وساز تا مصرف آب و انرژی و همینطور توزیع مواد مصرفی شهروندان فعالیت می‌کند.