عدد خبر/1/8 کیلومتر

سیارکی با قطر 1.8کیلومتر که بزرگ‌ترین سیارک سال۲۰۲۲ نامیده شده است، در فاصله‌ای ایمن و بدون خطر از کنار زمین عبور کرد.