رکوردشکنی ثبت‌نام در سجام

تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ سال‌جاری 303هزار و 37ثبت‌نام از سوی سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت گرفته که در مقایسه با نخستین ماه سال‌جاری رشدی بیش از 100درصدی دارد.