اخبار کوتاه

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران به بارش‌هایی که از صبح دیروز آغاز شد