عرضه داروهای بیماران خاص به‌صورت سهمیه‌ای
رئیس سازمان غذاودارو با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای داروهای بیماران خاص گفت: برای جلوگیری از قاچاق معکوس این داروها و ایجاد کمبود، داروهای این بیماران به‌صورت سهمیه‌ای عرضه می‌شود.