17
یکشنبه 28 بهمن 1397
شماره 7604
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خدمات سرپایی گران است

درمان
پرداخت‌ها در نظام سلامت کشور اصلاح می‌شود.
ویژه
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور مباحثی چون بهبود رابطه پزشک و بیمار، کنترل هزینه‌های سلامت، تعامل مثبت با وزارت بهداشت و... را به‌عنوان بخشی از اولویت‌های کاری خود در سازمان نظام پزشکی اعلام و جزئیات آن را تشریح کرد.
دبیرکل خانه پرستار، احیای کاردانی بهیاری و پرستاری را طرحی منسوخ و شکست خورده دانست و گفت: جامعه پرستاری این موضوع را به‌عنوان خطوط قرمز خود می‌داند.
گزارش همشهری از اجرای کنسرت نمایش کودکان دیرآموز

فراموش شدگان پراحساس

گزارش
شادی موهبتی است که از کودکان دیرآموز در سال‌های تحصیل در کنار کودکان عادی دریغ می‌شود.