برگزاری چهاردهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از 15تا 24اسفند

مشاور شهردار و سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از 15تا 24اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو خبر داد.