مورخ ادبیات

صفا در جوانی اثر 5‌جلدی «تاریخ ادبیات ایران» را تدوین و تألیف کرد که تا زمان خودش اثری بی‌نظیر و جامع بود
ذبیح‌الله صفا و طیف دیگری از دانش‌آموختگان دارالفنون، دین بزرگی بر گردن نثر و زبان فارسی دارند و این دین در تلاش برای تنقیح زبان فارسی بود.