تنفس به برجام با اینستکس

برجام هنوز زنده است؛ این نخستین اظهارنظر نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای پس از پایان نشست با همتایان برجامی بود. سیدعباس عراقچی در وین از تمایل اروپایی‌ها برای حفظ برجام سخن گفت.