دامادهای مدیر

طی هفته‌های گذشته به بهانه‌هایی بار دیگر هشتگ «ژن خوب» و واژه‌های مترادف آن نظیر «آقازاده» در شبکه‌های اجتماعی داغ شد؛