میقان، میزبان غازهای کانادایی

نماینده کمیته ثبت پرندگان ایران در استان مرکزی از مشاهده و کشف گونه‌ای جدید از غازهای کانادایی در تالاب میقان اراک خبر داد که تاکنون در هیچ نقطه‌ای از ایران مشاهده نشده بود.