جزئیاتی از وصیت‌نامه سیاسی آیت‌الله هاشمی

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از جزئیات انتشار دست‌نوشته‌های سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانیره خبر داده است؛ دست نوشته‌هایی که برخی از رسانه‌ها از آن تعبیر به «وصیت‌نامه سیاسی» کرده‌اند.