۳۰
دو شنبه 18 دی 1396
شماره 7291
جامعه
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۵
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دستگیرشدگان تحویل مراجع قضایی شده‌اند

تمامی دستگیر‌شدگان تحویل دستگاه قضایی شدند که اغلب آنها در مراحل قانونی به قید ضمانت رها شده و لیدرهای اصلی و تخریبگران اموال عمومی در بازداشت به‌سرمی‌برند.
ویژه
تدریس زبان انگلیسی تاکنون هیچگاه در تقویم آموزشی دوره ابتدایی وجود نداشته و ممنوع شدن کاری که مجاز نبوده از عجایب دنیای امروز است.
تلگرام
بیش از یک هفته از فیلترشدن تلگرام می‌گذرد؛ ناآرامی‌های اخیر تنها دلیل ناکامی و فیلترینگ این پیام‌رسان پرکاربر با بیش از 30میلیون مخاطب در ایران در چند روز گذشته بوده است و همچنان هم مسدود ماندن آن ادامه دارد.

نباید از دانشگاه‌ها سیاست‌زدایی شود

همشهری حق اعتراض دانشجویان را بررسی می‌کند
دانشگاه ها
حقوق شهروندی در بسیاری از دانشگاه‌ها رعایت نمی‌شود، دانشجویان از حق اعتراض در محیط‌های دانشگاهی که جزو حقوق اولیه‌شان است، محروم هستند و این موضوع به نوعی پویایی و نشاط را در دانشگاه‌ها کم‌رمق کرده است.