۳
دو شنبه 18 دی 1396
شماره 7291
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گامی جدی در راه ایجاد محلی برای برگزاری تجمعات

شورای شهر تهران در طرحی دوفوریتی شهرداری را ملزم به معرفی فضایی برای برگزاری تجمعات کرد
برگزاری تجمعات
دیروز طرح دو فوریتی الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان، دوباره از سوی احمد مسجدجامعی ارائه شد که در نهایت به تصویب شورای شهر رسید. تعیین محلی برای برگزاری تجمعات در هفته‌های اخیر مطرح شد و پس از برخی اعتراضات که در روزهای اخیر صورت گرفت، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
ویژه
ممنوعیت تردد کامیون‌های تهران که تا پایان دی‌ماه اعلام شده بود، 2 هفته دیگر و تا 15 بهمن تمدید شد.

آغاز نوسازی در جنوب‌ شهر

اولین طرح اجرایی نجفی در کسوت شهردار، نوسازی بافت فرسوده تهران است که پاسخی به نگرانی‌های مردم و دولت در برابر زلزله احتمالی پایتخت است
گزارش
همه نگران زلزله‌اند؛ هم شهروندان و هم مسئولان. حتی هنگامی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران خواست بودجه سال97 را تقدیم مجلس کند، سخن از نوسازی بافت‌فرسوده به میان آورد و از زلزله گفت.