جهادگران سپاه، پای کار مردم

سپاه پاسداران از محرومیت‌زدایی و امدادرسانی تا پیشرفت در علم و فناوری همواره پیشقدم بوده است