5
شنبه 19 مرداد 1398
شماره 7732
سینما
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چشم‌ها و دست‌ها و سکوت‌ها و سیگارها

آیا قصر شیرین آغاز تازه‌ای در بازیگری حامد بهداد است
کلاسیک‌های مدرن
زن و فرزندش را رها کرده و رفته پی زندگی خودش.
ویژه
«اشتباه کردی دیگه»... شما بخندید، اما من می‌گویم همین یک جمله و البته آن یونیفرم سرمه‌ای‌رنگ، انگیزه اصلی نوید محمدزاده برای ایفای نقش نعمت جاهد بوده ‌است.

بازیگری عصیان، بازیگری نسیان

مقایسه پرسونای بازیگری نوید محمدزاده و حامد بهداد
گزارش
تماشاگران عاشق این هستند که آنها را روی پرده در حال‌ و روزی ببینند که از شدت خشم، نعره می‌زنند و گریبان چاک می‌کنند.