تقسیم جوایز میان چند فیلم

داوران چهل‌و‌یکمین جشنواره فیلم فجر، از بین ۲۴فیلم حاضر در بخش مسابقه به چند فیلم خاص عنایت ویژه داشتند و بیشتر جوایز هم میان این فیلم‌ها تقسیم شد.