24
دو شنبه 24 بهمن 1401
شماره 8713
پرونده3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سیلی از آوارگان روستایی در دوره پهلوی سرازیر پایتخت شدند

زاغه‌نشینی در میدان شهیاد

میدان آزادی که این روزها در محاصره خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌هاست و هنوز گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری به آنجا می‌روند، قبل از پیروزی انقلاب که «شهیاد» نام داشت، شاهد زاغه‌نشینی و زاغه‌نشینان بوده است.