با مردم
حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22بهمن پیش‌بینی‌های دشمنان داخلی و خارجی را بر‌هم‌ریخت و نشان داد آنچه مردم ایران می‌خواهند قابل‌تعیین از سوی خارجی‌ها و خارج‌نشینان نیست بلکه مردم خودشان تعیین می‌کنند چه می‌خواهند.