22-23
دو شنبه 24 بهمن 1401
شماره 8713
پرونده2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روزهای حماسه و خون

حضور در محل‌هایی که روزگاری میعادگاه مبارزان در روزهای پیروزی انقلاب بود
گزارش
بعضی از اماکن، خیابان‌ها و محله‌های شهر، درصورت و قالب یک نمادند؛ نماد یک دوره تاریخی یا یک رویداد ملی و اتفاقی که فصلی مشترک از خاطرات یک ملت است.