13
دو شنبه 5 اسفند 1398
شماره 7889
همشهری پلاس
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7889

کروناویروس‌ها از شایعه تا واقعیت‌ علمی

صحبت‌های غیرتخصصی این روزها درباره نوعی جدید از ویروس کرونا زیادشده است. اما چقدر این حرف‌ها با علم و دانش امروزی مطابقت دارد؟
این روزها با تأیید رسمی رسیدن نوع جدیدی از ویروس کرونا به ایران، بازار شایعات و اظهارنظرهای غیرعلمی در این رابطه هم داغ است.