نوآوری در روش‌های بازیافت پلاستیک

رنگ، بو و آلاینده‌ها از زباله‌های پلاستیکی پلی‌پروپیلن در این نوآوری حذف و به یک رزین شبه خام تبدیل می‌شود که پایه محصولات پلاستیکی است
زباله‌های پلاستیکی یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی عصر ماست. کمتر از 10درصد از پلاستیکی که ما استفاده می‌کنیم، بازیافت می‌شود و در شرایط فعلی حدود 100میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها در سراسر جهان وجود دارد.