15
یکشنبه 27 بهمن 1398
شماره 7882
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

لباس زندگی برتن درخت‌ مرده

گفت‌وگو با منبت‌کار اهل شهر جوکار استان همدان که اکنون به عنوان باغبان یکی از بوستان‌های پایتخت دست به خلق آثار منبت‌کاری شده روی کنده درخت‌های خشک ‌زده است
بوستان اوستا در فاصله‌ای کوتاه از میدان انقلاب این روزها متفاوت‌تر از قبل است. گوشه‌ای از این بوستان نه چندان بزرگ در دل پایتخت، مردی با لباس سبز باغبان‌های شهرداری نشسته است.