20
یکشنبه 27 بهمن 1398
شماره 7882
سینما
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کارخانه اسکاری اوباما

درباره نخستین ساخته کمپانی فیلمسازی باراک و میشل اوباما
مستند بلند «کارخانه آمریکایی» نخستین فیلم مستند هایر گروند Higher Ground شرکت فیلمسازی باراک و میشل اوباما- رئیس‌جمهور و بانوی اول سابق آمریکا- است.