لطفاً موسیقی را مثل فردوسی‌پور از تلویزیون اخراج کنید!

صفحه ادب و هنر روزنامه همشهری سال نو را با گفت‌وگویی با سیدمجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد. فرازی از این مصاحبه‌ احتمالا اشک خواننده دلسوز هنر ایران را در می آورد