23
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
شماره 7666
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
هر چه جان بولتون با صدای بیشتری بر طبل جنگ با ایران می‌کوبد، افراد بیشتری از او دوری می‌کنند و رسانه‌ها با زبان تند و تیزتری عقده‌گشایی‌های او را برای مقابله با ایران نقد می‌کنند.
اروپا
«سلب تابعیت»؛ عنوانی که در ابتدا ذهن را روانه کشورهای جهان سوم می‌کند؛ مخصوصا کشورهای عربی خاورمیانه که در آنها به راحتی از هر معارض و یا حتی احیانا منتقد سیاسی سلب تابعیت می‌شود.

همه راه‌های چین برای رویارویی با آمریکا

گزارش
ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، نقطه آغاز دگرگونی بسیاری از رویکردهای راهبردی آمریکا در سیاست خارجی ازجمله در قبال چین بود؛ رویکردی که طی 5دهه بر مبنای «تعامل» شکل گرفته بود ناگهان جای خود را به «تقابل» داد.
PDF جهان
کوتاه جهان
کیوسک