زنان، معاون استاندار می‌شوند

سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور از دستور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای انتصاب زنان در معاونت‌های استانداری‌های کشور خبر داده است