«آن»، «سارا»، «ابیگل» و خرگوش‌ها

درباره تصویر و تصور زنانه در «سوگلی»
ظاهر ماجرا خبر از یک درام تاریخی دیگر می‌دهد، تماشاگر آماده است برای دیدن شکوه سلطنتی و عشق و خیانت و وطن‌پرستی که معمولا در چنین فیلم‌هایی برگ‌های اصلی داستانی به‌حساب می‌آیند که به‌دست یک کارگردان عاشق تاریخ در یک فیلم رو می‌شوند.